O NÁS

Jsme místem setkávání, inspirace a tvorby. Dokážeme vás vyvést ze samoty a propojit vás s dalšími lidmi, se kterými naleznete společnou řeč i zájmy. Dokážeme odbourat vaše obavy, že umělecký projev je určen pro jiné lidi, než jste Vy. Není to pravda! Sami sebe překvapíte. Od jara 2017, kdy jsme se otevřeli veřejnosti, používáme heslo MALUJEME PRO RADOST. 

Naše služby a akce jsou bezplatné. Program vytváříme především pro seniory, ale také pro osoby s psychiatrickou zkušeností nebo ve stavu duševní nerovnováhy, případně osoby s mentálním handicapem. Zároveň ale nabízíme mnoho akcí pro širší veřejnost. Jedním z našich cílů je i duchovní a společenská kultivace prostředí, ve kterém sídlíme – na Letné, poblíž pražské Stromovky.

Můžete k nám přijít, abyste se naučili různé techniky malby, tradiční i netradiční, ale také třeba grafiky, kaligrafie, koláže, asambláže… Ať už vás láká realistické podání nebo abstrakce, mezi našimi lektory si určitě vyberete toho, který vás povede dále. Můžete k nám ale také přijít na přednášku o umění, na komentovanou procházku po místním okolí, na klubové setkání. Prostředí je u nás velmi otevřené a přátelské.

Z NAŠICH AKTIVIT PRO VEŘEJNOST

Přednášky, kluby, promítání fotografií a filmů, hudební improvizace… Neustále se snažíme vytvářet podmínky pro přirozené setkávání těch, kdo by se jinak třeba nesetkali, a přitom si mají co říci.

Vyhledávané jsou zvláště naše pravidelné přednášky o umění, které u nás za svého života pořádal například i bývalý rektor Akademie výtvarných umění Jiří Kotalík. Mezi dalšími, více či méně pravidelně hostujícími přednášejícími najdete například jména sochaře Kurta Gebauera, malíře Vladimíra Kokolii, teoretiků Terezie Zemánkové, Jiřího Macha, Aleše Rolečka, Jaromíra Typlta a dalších.

Jiným oblíbeným cyklem jsou cestovatelské přednášky, zaměřené na více či méně vzdálené končiny. A v teplejších obdobích roku se snažíme odkrývat i svoje blízké okolí a organizujeme procházky po architektuře Letné s průvodcem nad jiné zasvěceným – historikem umění Zdeňkem Lukešem.

Přitažlivá témata se snažíme volit také pro pravidelný Klub+, otevřený zhruba jednou měsíčně všem zájemcům o společný rozhovor: o čem sníme, co nás překvapuje, jaké zvláštní události a příběhy se vepsaly do našich životů. A z jiné stránky se nám tu představují i zajímavé osobnosti, které docházejí do našich kursů. Různorodé jsou u nás i příležitosti k hudebnímu vyžití, od společného Vrkání s Holuby až po poněkud drsnější Vyřvávání na Letné nebo individuální koncerty písničkářů (Milan Urza).