Marie Kůsová

Marie („Majda“) Kůsová (*1949) nás na svých obrazech uvádí do nekončícího příběhu, který působí až dětsky prostě a přehledně, ale zároveň se odehrává ve velmi dramatických, prudkých zvratech. Prosakují do něj skryté události z těžko dohlédnutelných hloubek, což se odráží i na tom, kolika vrstvami autorka své obrazy přemalovává. Tak jako v grafitti na zdech moderních velkoměst, i u Marie Kůsové se často dají už jen matně tušit všechny ty zástupy postav a nerozluštitelné spleti různých nápisů, které se na pohled jakoby rozplynuly nebo propadly do ztracena, ale přesto stále ještě vstupují do hlavního děje. Marie je typickým příkladem tvůrčí osobnosti, která by bez kreativního ateliéru pravděpodobně prošla životem, aniž by ji měl kdokoliv možnost poznat a ocenit. Sama o sobě by těžko dospěla k technice akrylové malby na plátno, dokreslované někdy ještě pastelem, ale když už jí v Ateliéru radostné tvorby byla nabídnuta, dokázala v ní okamžitě vyniknout. A příznačné je, že tady nalezla dokonce i ústřední postavu svého příběhu, jejíž jméno bývá obvykle na obrazech přímo napsáno: Otto, tedy dlouholetý vedoucí ateliéru Otto Kouwen, je malován v různých životních situacích, prožívá všelijaké nemoci a nehody, vyvolává obdiv i zcela bezelstné erotické zaujetí.

Výstavy

Myslet obrazem
Galerie hlavního města Prahy
2023

Kdo, kdy, kde a proč?
Galerie Art brut Praha
prosinec 2023

Marie Kůsová
antikvariát Bastion, Tábor
červenec 2020

Marie Kůsová
Café na půl cesty, Praha
2018