Lukáš Paleček

Lukáš Paleček nadšeně sbírá a portrétuje staré vyřazené přístroje a spotřebiče, především pračky, rádia nebo magnetofony. Sbírá i jednotlivé součástky, ze kterých pak sestavuje svoje vlastní přístroje. Tímto nadšením v roce 2019 strhl i konceptuální umělkyni Evu Koťátkovou ke společné výstavě – performanci „Romo pračka pere okurky“ v pražské Galerii v Jelení. „Lukáš stroje pozoruje, poslouchá, napodobuje a učí se jejich řeč,“ postřehla autorka během jejich spolupráce. „Lidskou společnost představuje skrze technologický odpad, který produkuje.“

Kresby Lukáše Palečka se podobají rentgenovým snímkům a jsou nápadné zvláště propletenými liniemi drátů, kabelů, trubek nebo jiných sítí. Někdy se v nich objevuje i písmo nebo ceny, které stoupají do astronomických výšek. Palečkova tvořivost se ale nezastavuje u kreslení: zakládá si různé dokumenty do jakéhosi deníku, vytváří i pozoruhodné pantomimy s imaginárními pračkami a sekačkami. Navzdory poruše řeči se snaží neustále komunikovat se svým okolím a podat zprávu o svém světě.


Výstavy

Myslet obrazem 
Galerie hlavního města Prahy, 2023

Lukáš Paleček a Tomáš Krupka / Zápisy a zákresy 
Galerie Art Brut Praha
únor – březen 2023

Lukáš Paleček, George Radojčič 
KaShaFé, Praha,
květen 2022

Lukáš Paleček
Café na Půl cesty, Praha
2019